Forbairt Ghairmiúil

Tacaíonn CELT le forbairt ghairmiúil na foirne acadúla agus daoine eile i réimse leathan an chleachtais acadúil chomhaimseartha, agus dírítear ar theagasc agus ar fhoghlaim.