Léarscáileanna ar Líne

Léarscáil Idirghníomhach den Champas (inchuardaithe) >

Léarscáil inchuardaithe de Champas iomlán na Gaillimhe, mar aon le léarscáileanna den taobh istigh (i gcás na bhfoirgneamh is mó a mbíonn éileamh orthu do mhic léinn fochéime), seirbhísí, áiseanna agus pointí spéise.


Léarscáileanna In-Íoslódáilte / Inphriontáilte (PDF)

Léarscáil de Champas Ollscoil na Gaillimhe >
Láithreacha Uath-Dhífhibrileoirí Seachtracha (AED) >
Áiseanna Rothaíochta‌ >

Bealaí Seirbhísí Éigeandála‌ >
Áiseanna Teaghlaigh >
Sábháilteacht Dóiteáin >
Áiteanna páirceála ar an gcampas > 
Limistéir na nIonadaithe Sábháilteachta >
Limistéir Saor ó Thobac ar an gcampas >

 


Pleanáil do thuras

Téigh chuig an leathanach Transport for Ireland agus roghnaigh Plan a Journey