Chun ceadúnas páirceála do chomhaltaí foirne nó do mhic léinn a cheannach/athnuachan téigh chuig an gCóras Íocaíochtaí Ar Líne


Ba chóir ceisteanna faoi pháirceáil a sheoladh chuig: parking@nuigalway.ie nó chuig an Oifig Páirceála & Taistil, Seomra 103A, Urlár na Talún, Áras Dán na Mílaoise

  • Uaireanta Oscailte:   Luan go hAoine, 0930 - 1200 agus 1400 - 1600
  • Teileafón:  (091) 495063 nó folíne 5063

Soláthraí seirbhísí bainistíochta páirceála

Tá curtha de chúram ag an Ollscoil ar APCOA, ár soláthraí seirbhísí bainistíochta páirceála, córas dátheangach bainistíochta ceadúnais ar líne a chur ar fáil chun deis a thabhairt do mhic léinn, don fhoireann, do chonraitheoirí agus do chuairteoirí araon iarratas a dhéanamh ar a gceadúnais pháirceála, iad a athnuachan agus a bhainistiú i nGaeilge. Níl an rogha seo ar fáil d’aon chustaiméir APCOA in Éirinn faoi láthair. Más mian leat go gcuirfí ar an eolas thú nuair a bheidh sé ar fáil déan teagmháil le gerry.nolan@nuigalway.ie agus a bheidh sé ar fáil.