Cúrsaí

Ceann de na cinntí is tábhachtaí a dhéanfaidh tú go brách an ollscoil a bhfreastalóidh tú uirthi a roghnú. An ollscoil is fearr in Éirinn i dtaca le hinfhostaitheacht céimithe agus os cionn 93% dar gcéimithe fostaithe nó i mbun staidéar breise laistigh de shé mhí ón am a gcáilíonn siad.


Fochéim

Fochéim

Tá rogha leathan clár céime in OÉ Gaillimh a thabharfaidh na scileanna agus an t-eolas duit atá riachtanach in ionaid oibre an lae inniu.

Iarchéim

Iarchéim

Ullmhaíonn na cúrsaí iarchéime duine do ghairm mhaith, tugann siad deiseanna praiticiúla foghlama, agus cuireann siad oiliúint ar an duine d'ionad oibre atá seasta ag athrú.

Idirnáisiúnta

Idirnáisiúnta

Tá breis is 3,000 mac léinn idirnáisiúnta in OÉ Gaillimh as 115 tír. Féach thíos go bhfeicfidh tú an chúis a roghnaíonn an oiread mac léinn idirnáisiúnta OÉ Gaillimh.

Foghlaim ar Líne

Foghlaim ar Líne

Tá réimse leathan roghanna staidéir ar líne & foghlama cumaisc ar fáil a fheilfidh do chuid riachtanais ghairmiúla agus oiliúna pearsanta. Féach an rogha cúrsaí thíos.

Cúrsaí Gairmiúla, Páirtaimseartha & Oíche

Cúrsaí Gairmiúla, Páirtaimseartha & Oíche

Tá réimse cúrsaí solúbtha againn a thabharfaidh an deis duit staidéar a dhéanamh i d'am féin i réimse leathan ábhar.