I 1845 A CUIREADH TÚS LEIS AR FAD...

B'in an bhliain ar bunaíodh Coláiste na Banríona, Gaillimh. Nuair a bhí foirgneamh breá na Cearnóige tógtha ceithre bliana ina dhiaidh sin, osclaíodh an Ollscoil agus chuir an chéad ghrúpa mac léinn – 63 acu – tús lena gcuid léinn anseo.

Má bhí sí beag go leor ag an tús, tá méadú aisteach tagtha ar OÉ Gaillimh ó thaobh méide agus cáile de le 170 bliain anuas. Áirítear anois muid ar an 2% de na hollscoileanna is fearr ar domhan agus muid aitheanta mar cheann de na hollscoileanna is fearr ar fad ó thaobh dearcadh idirnáisiúnta de.

Cén chaoi ar Ollscoil faoi leith muid?

Labhair le haon duine a bhí ina m(h)ac léinn in OÉ Gaillimh – níl amhras ach gur áit faoi leith í. Áit chroíúil fháilteach é an campas atá againn cois abhann, ach é thar a bheith uaillmhianach freisin. Is ann atá comhluadar ilchineálach beoga comhaltaí foirne agus mac léinn – iad fuinniúil, cruthaitheach agus thar a bheith spreagtha.

Cé go bhfuilimid fréamhaithe go daingean in iarthar na hÉireann, gona thaobh tíre agus a chultúr faoi leith, táimid freisin ag dul i gcion ar an domhan mór lenár ngréasán domhanda tionscadal agus comhpháirtíochtaí.

Is ollscoil muid atá dár dtreorú ag taighde, agus is ar an gcaoi a dtéimid i gcion ar an domhan mór thart orainn a thomhaisimid an rath atá orainn san obair sin. Téann ár gcuid taighde i ngleic le cuid de na ceisteanna is tábhachtaí dá bhfuil ann faoi láthair, mar shampla cearta an duine, feistí leighis, agus a lán eile nach iad.

OLLSCOIL FAOI LEITH – LÉIGH LEAT ANSEO

Fáilte go Gaillimh

 

Níl slí níos fearr le heolas a chur ar an Ollscoil speisialta seo ná cuairt a thabhairt ar an gcampas. Feicfidh tú féin ansin an áit a mbíonn ár bhfoireann agus ár mic léinn ag obair, ag staidéar, ag ithe, ag maireachtáil agus ag baint scléip as an saol. Tuige nach ndéanfá dreas siúlóide feadh bhruach na habhann, nó cuairt a thabhairt ar chuid de na taispeántais chultúir ar an gcampas? Mar shampla, tá trí mhúsaem againn ar an gcampas, agus saorchead isteach iontu go léir.

DO CHUAIRT AR AN OLLSCOIL A PHLEANÁIL

Gaillimh ó thaobh figiúirí agus uimhreacha de

Tá os cionn 17,000 mac léinn san Ollscoil seo agus thart faoi 2,500 duine atá ar an bhfoireann oibre. Déantar an teagasc i 60 disciplín léinn, agus iad sin eagraithe i 16 Scoil; tá siad sin iad féin eagraithe i gcúig cinn de Choláistí.

Tagann níos mó ná €50 milliún chun na hOllscoile chuile bhliain in ioncam díreach taighde. Tá ionaid agus institiúidí taighde san Ollscoil a bhfuil clú agus cáil orthu ar fud an domhain as feabhas a gcuid taighde. Chuile bhliain, nochtann an Ollscoil go bhfuil de bhreis ar 40 aireagán nua cruthaithe aici.

TUILLEADH FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ