Is é an misean atá againn cultúr sárchaighdeáin teagaisc agus foghlama a chothú; agus modhanna a spreagann rannpháirtíocht ghníomhach an fhoghlaimeora agus smaointeoireacht chriticiúil á gcur chun cinn againn. Is é an taighde atá mar threoir againn agus glacaimid páirt in eagraíochtaí agus i bhfóraim idirnáisiúnta a bhaineann le teagasc, measúnacht, teicneolaíocht agus taighde ardoideachais.

Sraith Podchraoltaí CELT

Sraith Podchraoltaí CELT

Tá an chéad chlár de shraith podchraoltaí nua CELT ar fáil anois le híoslódáil thíos agus ar ardáin éagsúla podchraolta.

Íoslódáil Anseo

Mion-stiúideo CELT

Mion-stiúideo CELT

Tá an mion-stiúideo nua oscailte do mhic léinn agus do chomhaltaí foirne le haghaidh taifeadadh aon chnaipe amháin.

Airithintí

Sraith Podchraoltaí CELT

Sraith Podchraoltaí CELT

 

Tá an chéad chlár de shraith podchraoltaí nua CELT ar fáil anois le híoslódáil thíos agus ar ardáin éagsúla podchraolta.

Íoslódáil Anseo