Foghlaim ar Líne in Ollscoil na Gaillimhe

Ó tharla go bhfuil níos mó roghanna staidéir solúbtha ag teastáil ó scoláirí, d’fhorbair foghlaim ar líne in Ollscoil na Gaillimhe raon cúrsaí ar líne agus cúrsaí foghlama cumaisc i réimsí ábhair ar leith chun freastal ar na riachtanais foghlama atá agat, go gairmiúil agus go pearsanta.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir lenár gcláir ar líne agus foghlama cumaisc, déan teagmháil le:
onlinelearning@universityofgalway.ie