Tá Foireann Earcaíochta & For-rochtana Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe freagrach as eolas agus tacaíocht a thabhairt do dhaltaí as an tír seo ar spéis leo tabhairt faoi bhunchéim san ollscoil seo. Táimid freagrach freisin as Clár Cuairteanna Scoile a bhainistiú agus a chomhordú don Ollscoil.

Cuireann an Fhoireann Earcaíochta Mac Léinn an méid seo a leanas ar fáil: Laethanta Oscailte, Oícheanta Eolais CAO, Laethanta Eolais agus turais champais. Cuireann an fhoireann comhairle ghairmiúil ar fáil freisin do Chomhairleoirí Gairmthreorach, do Phríomhoidí, do Chomhordaitheoirí Idirbhliana agus do mhúinteoirí i rith na bliana acadúla chun oideachasóirí agus comhairleoirí a choinneáil ar an eolas faoi chúrsaí nua, athruithe ar chúrsaí reatha, imeachtaí atá le teacht do mhic léinn agus deiseanna oiliúna agus foghlama d’oideachasóirí. 

Sarah Geraghty

An Stiúrthóir Earcaíochta Mac Léinn agus For-rochtana

Sarah Geraghty
t: 091 493469
r: sarah.geraghty@nuigalway.ie

‌‌‌


Oifigeach don Idirchaidreamh le Scoileanna – An tIarthar & an tIardheisceart

Deirdre McGreevy
t: 091 495788
r: deirdre.mcgreevy@universityofgalway.ie

‌‌‌


Oifigeach don Idirchaidreamh le Scoileanna – An tOirthear & an tOirdheisceart

Ciara Brannigan
t: 086 779 4010
r: ciara.brannigan@universityofgalway.ie

 ‌‌


Oifigeach don Idirchaidreamh le Scoileanna – An Tuaisceart agus an tIarthuaisceart

Danny Lyttle
t: 083 119 6717
r: danny.lyttle@universityofgalway.ie

 ‌‌‌


Comhordaitheoir an Idirchaidrimh le Scoileanna

Maureen Walsh
t: 086 104 0814
r: maureen.walsh@universityofgalway.ie

 

 EilisLynch        

Oifigeach Imeachtaí agus Margaíochta

Eilís Ní Loingsigh
t: 086 027 3180
r: eilis.niloingsigh@universityofgalway.ie

 


Cúntóir Margaíochta d’Earcaíocht Mac Léinn 

Luigi Ryan
t: 091 494145                                                    

 

 

Fiosrúcháin Ghinearálta

An Oifig don Idirchaidreamh le Scoileanna,
Seomra A103, An Chearnóg,
Ollscoil na Gaillimhe,
Gaillimh.

t: 091 492814
r: caohub@universityofgalway.ie