Cuirtear an Stair ar fáil ag leibhéal fochéime mar chuid den chéim Baitsiléir sna Dána (Comhonóracha),‌ nó ar an gcéim Baitsiléir sna Dána (Stair). ‌‌Cuirtear an Dioplóma sa Stair ar fáil dóibh siúd a bhfuil suim acu i gcúrsaí páirtaimseartha agus oíche.‌  

‌Is é an tóir a bhíonn ar an Stair ná go mbaineann sé le daoine: an taithí daonna ar fad san am atá thart.‌Is é cuspóir an chúrsa fochéime i nGaillimh ná tuiscint a fhorbairt ar chastacht na n-imeachtaí stairiúla agus ar na próisis athraithe sa tsochaí thar na céadta bliain, agus a bheith in ann an tuiscint seo a chur in iúl ó bhéal agus i scríbhinn. Measann mic léinn na Staire, ní hamháin na heacnamaíochtaí, na cumainn agus na córais pholaitiúla a bunaíodh in áiteanna éagsúla ag amanna éagsúla, ach déanann siad staidéar ar na smaointe a léiríodh, an ealaín agus na litríochtaí a táirgeadh, agus na freagraí a thug fir agus mná ar na fadhbanna éagsúla a thug siad aghaidh orthu le linn a saol. Dá bhrí sin, ní hamháin gur ábhar acadúil aitheanta í an stair ina ceart féin, ach ceann a shaibhríonn taithí gach disciplín eile chomh maith.

Ar an gclár, foghlaimeoidh na mic léinn an chaoi le cáipéisí stairiúla a scrúdú, píosaí fianaise nach bhfuil ag teacht le chéile a mheá agus measúnú a dhéanamh ar fhiúntais na ndifríochtaí sna léirmhínithe. Déanann na scileanna seo iad a oiliúint i bhfadhbanna a réiteach agus iad a chumasú le tuiscint chriticiúil a fhorbairt.

NAISC SCIOBTHA CHUIG EOLAS FAOI MHEASÚNUITHE 

Ábhar Éadrom Léitheoireachta atá molta
Tá liosta déanta ag an bhfoireann d'ábhar léitheoireachta a mholann siad, má tá moltaí uait maidir le léamh taobh amuigh den téarma.