Lóistín agus Leas - Comhairle COVID-19

Cuirfidh an fhoireann tacaíocht ar fáil do mhic léinn go cianda le linn gnáthuaireanta oibre. Chun tacaíocht a fháil maidir le lóistín seol ríomhphost chuig accommodation@universityofgalway.ie nó glaoigh ar an uimhir +353-91-493540. Chun tacaíocht a fháil maidir leis an gCiste Cabhrach Airgeadas (Éigeandáil/Cruatan) seol ríomhphost chuig una.mcdermott@universityofgalway.ie nó glaoigh ar an uimhir 353-91-495282


Fáilte

Imeachtaí atá ar na bacáin

Bhí seisiún eolais maidir le lóistín do mhic léinn OÉ Gaillimh 2021 do thiarnaí talún nua agus ionchasacha ar siúl an 4 Lúnasa 2021. Tá sonraí achoimrithe ar fáil anseo:

 

Banner COVID-19 STUNDENT FAQS

Fógra meirge CEISTEANNA COITIANTA DO MHIC LÉINN MAIDIR LE COVID-19‌

Tá súil againn go bhfuil ár gcuid mac léinn slán sábháilte. Táimid ag oibriú go cianda chun cabhrú leat le do chuid fiosruithe/ceisteanna lóistín agus leis an imní atá ort maidir le cúrsaí airgid le linn na tréimhse dúshlánaí seo.  Chun go mbeimid ábalta cabhrú leat déan teagmháil linn ar ríomhphost nó ar an nguthán.  Tá ár gcuid teachtaireachtaí á seiceáil againn go rialta.  Gheobhaidh tú ár gcuid sonraí teagmhála anseo.

Tá Ceisteanna Coitianta ar fáil ar leathanach Foláirimh Ollscoil na Gaillimhe.

Tá súil againn go bhfanfaidh sibh ar fad slán agus go dtabharfaidh sibh aire dá chéile.