An tIonad Sárchaighdeáin Foghlama agus Teagaisc (CELT)

An tIonad Sárchaighdeáin Foghlama agus Teagaisc (CELT)

Fáilte chuig an Ionad Sárchaighdeáin Foghlama agus Teagaisc (CELT). Is é an ról atá againne san ollscoil tacú le comhghleacaithe acadúla ar fud na hinstitiúide chun cláir nua a fhorbairt, an teagasc agus an fhoghlaim a fheabhsú, nuálaíocht agus léann a spreagadh, agus a chinntiú go mbeidh na huirlisí agus an timpeallacht is fearr ag ár gcomhghleacaithe chun cur leis an teagasc agus le foghlaim na mac léinn.  

Déantar seo trí raon leathan gníomhaíochtaí, tacaíochtaí, agus imeachtaí idir chláir forbartha ghairmiúla fhoirmiúla, líonrú agus comhoibriú, uirlisí agus teicnící a thástáil agus a mheasúnú, agus tacaíocht chlosamhairc agus teicneolaíochtaí foghlama a chur ar fáil. 

Tá neart scileanna, taithí agus eolais ag an bhfoireann, ach ag an am céanna tá siad chomh díograiseach agus fuinniúil céanna faoin teagasc agus faoin bhfoghlaim. Má tá féidearthachtaí le fiosrú, smaointe le roinnt, nó má tá comhairle ag teastáil maidir leis an teagasc, an fhoghlaim, measúnú, an teicneolaíocht nó an cleachtas acadúil go ginearálta, ná bíodh drogall oraibh bleid a bhualadh orainn. 

Online applications for Academic Year 24/25 now closed. Please contact celt@universityofgalway.ie