Leis an nGradam Infhostaitheachta tugtar aitheantas dá bhfuil foghlamtha agat agus na scileanna a d’fhorbair tú trí obair agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim. Tá an Gradam deartha chun thú a ullmhú go díreach don mhargadh fostaíochta trí:

  • do scileanna oibre a fhorbairt trí cheardlanna agus imeachtaí
  • béim a chur ar do thaithí oibre agus do róil cheannaireachta
  • a thaispeáint an méid is féidir leat a thairiscint d'fhostóirí

FORBAIR DO

SCILEANNA

AITHEANTAS AR

AN OBAIR

BAIN AMACH

GRADAM

Ceisteanna Coitianta


Cén fáth ar cheart dom tabhairt faoin ngradam?

Céard a chaithfidh mé a dhéanamh chun an Gradam a bhaint amach?