Déan an méid seo chun rochtain a fháil ar do sheirbhísí IT

Do Chuntas a chur ag obair

Do Chuntas a chur ag obair

Trí do Chuntas Campais beidh tú in ann seirbhísí IT na hOllscoile a úsáid, ní theastóidh uait ach d’ainm úsáideora agus pasfhocal.

EOLAS - CUNTAS CAMPAIS

CUNTAS CAMPAIS

Cláraigh ar líne

Cláraigh ar líne

Gheobhaidh mic léinn nua ríomhphost ag tabhairt cuireadh duit do Chuntas Campais a chur ag obair agus ríomhphost eile le heolas Clárúcháin.

EOLAS FAOI CHLÁRÚ

CLÁRAIGH AR LÍNE

Rochtain Wifi

Rochtain Wifi

Is féidir leat ceangal le líonra gan sreang an champais trí úsáid a bhaint as Eduroam. Cliceáil ar na naisc seo a leanas. Tá roinnt físeán gearr ann a chabhróidh leat ceangal leis an wifi.

EOLAS WIFI

Eduroam

Ríomhphost

Ríomhphost

Suiteáil clár Deisce Outlook nó brabhsáil chuig Outlook ar líne chun rochtain a fháil ar ríomhphost mac léinn Ollscoil na Gaillimhe - le sonraí do Chuntais Campais

LOGÁIL ISTEACH AR RPHOST

TUILLEADH EOLAIS

Bogearraí

Bogearraí

Tá Microsoft Office 365 ar fáil le suiteáil saor in aisce ó Thairseach Office 365. I gcás gach bogearra eile atá ar fáil (EndNote, NVivo, SPSS etc.) féach Bogearraí do Mhic Léinn A-Z.

Office 365

BOGEARRAÍ DO MHIC LÉINN

Canvas

Canvas

Is Timpeallacht Fhíorúil Foghlama é Canvas anuas ar léachtaí agus ranganna teagaisc duine le duine.

EOLAS FAOI CANVAS

LOGÁIL ISTEACH AR CANVAS

Security

Security

Tá freagracht ar gach úsáideoir seirbhísí IT in Ollscoil na Gaillimhe iad féin agus úsáideoirí eile a chosaint ar bhagairtí slándála.

Slándáil

FRITHVÍREAS 

Comhairle & Tacaíocht

Comhairle & Tacaíocht

Tá comhairle agus tacaíocht ar fáil ó Dheasc Freastail ISS ar 091 495777 nó ó Dheasc Freastail na Leabharlainne & I.T. ar 091 4953399

LOGÁIL TICÉAD 

AN LEABHARLANN

Priontáil

Priontáil

Leis seo tugtar deis d’úsáideoirí cáipéisí a phriontáil, cóip a dhéanamh díobh nó iad a scanadh trí úsáid a bhaint as ceann ar bith de na Printéirí Ilfheidhmeacha (MFP) atá lonnaithe ar fud an champais.

SEIRBHÍS PHRIONTÁLA 

SUÍOMH NA BPRINTÉIRÍ

Ríomhlanna

Ríomhlanna

Bainistíonn Seirbhísí agus Réitigh Faisnéise ríomhlanna Ginearálta agus Ranna araon. Tá Ríomhlanna Ginearálta ar fáil do gach mac léinn agus comhalta foirne cláraithe

Ríomhlanna

CEISTEANNA COITIANTA

An Aip

An Aip

Chun do shaol ar an gcampas a éascú íoslódáil aip shoghluaiste Ollscoil na Gaillimhe.

Apple

Android