3 students walking through campus

Tá sé mar aidhm againn cabhrú leat na costais a bhaineann leis an Ollscoil a thuiscint agus bealaí a aimsiú chun d’ioncam agus caiteachas a thuiscint agus a bhainistiú. Más mó do chaiteachas ná d’ioncam, is féidir eolas a chur ar fáil duit ar fhoinsí eile ioncaim.

  • Ciste Cúnaimh AirgeadaisSUSI, obair pháirtaimseartha, leas sóisialach, agus gníomhaireachtaí maoinithe seachtracha eile.
  • Is féidir thú a chur sa treo ceart má d’oibrigh tú, má d’íoc tú cáin agus go bhféadfadh lacáiste a bheith dlite duit.. 

Táimid ar fáil ó Luan go hAoine (10 am – 12.30 agus 14.30 – 16.00). Más mian leat bualadh linn is féidir linn cruinniú a shocrú trí Microsoft Teams. Bí i dteagmháil linn ag financialaid@universityofgalway.ie.