Fáilte

Más maith leat coinne a shocrú seol rphost chuig: counselling@universityofgalway.ie nó glaoigh ar 091 492484.

Déanaimid ár ndícheall freagra a thabhairt ar fhiosrúcháin le linn gnáthuaireanta oifige, Luan go hAoine 9am – 1pm agus 2 – 5pm. Ní féidir linn a rá go cinnte go bhfaighidh tú freagra ar an lá céanna, áfach. 

Sonraí Teagmhála i gcás Éigeandála

  • Do Dhochtúir Teaghlaigh áitiúil  
  • Téacslíne Ghéarchéime - Seol GALWAY chuig 50808 (téacs saor in aisce 24/7)
  • Aonad Sláinte na Mac Léinn healthunit@universityofgalway.ie  
  • Roinn Éigeandála UCHG 091 544556
  • Na Samáraigh 116 123 (saorghlao 24/7)  
  • Líne chabhrach Pieta House 1800 247 247 (saorghlao 24/7) 
  • Togetherall – Aip Tacaíochta Meabhairshláinte Gan Ainm https://togetherall.com/en-ie/
  • Speak Out – Uirlis Tacaíochta & Tuairiscithe Gan Ainm ar Líne https://nuig.speakout.ie/