Cliceáil thíos le haghaidh roinnt eolais maidir leis na cúiseanna go bhféadfadh comhairleoireacht a bheith tairbheach duitse.

Tá comhairleoirí difriúil ó theaghlaigh agus ó chairde

 • Tá siad lasmuigh de do shaol laethúil
 • Ní dhéanfaidh siad tú a mheas, a cháineadh nó boinn tuisceana a dhéanamh fút
 • Tá siad neodrach
 • An t-aon fhoinse eolais atá acu fút ná tú féin

Tá roinnt rudaí deacair a roinnt le teaghlaigh agus le cairde

 • Tá roinnt rudaí nach féidir leat a roinnt
 • D'fhéadfá a bheith buartha faoi thionchar a imirt ar an gcairdeas
 • D'fhéadfadh freagra cairde a bheith ag cur imní ort
 • B'fhéidir gur mhaith leat smaoineamh ar rudaí tú féin sula labhraíonn tú le cairde nó le do theaghlach
 • D'fhéadfadh go mbeadh spás ag teastáil uait chun labhairt i dtimpeallacht gan aon bhrú

Cad a thugann daoine chuig na comhairleoirí sa Choláiste? 

 • A bheith imithe ón mbaile
 • An tionchar a bhaineann le dul chuig an gcoláiste
 • Cairde nua a dhéanamh
 • Ag socrú isteach i dtimpeallacht nua
 • Ag déileáil le bealaí nua staidéir agus foghlama
 • Fadhbanna acadúla
  • Deacrachtaí le staidéar
  • Spreagadh
  • Dianmhachnamh
 • Ní hé an cúrsa a bhíothas ag súil leis
 • Deacrachtaí sula dtagann siad chuig an gcoláiste
  • Is féidir le deacrachtaí mothúcháin cur leo seo a leanas:
   • Deacrachtaí díriú ar rudaí
   • Giúmar íseal
   • Deacrachtaí teaghlaigh
   • Bás/caillteanas de chineál ar bith
   • Eachtraí trámacha
   • Mí-úsáid
   • Dúlagar
   • Easpa spreagtha
   • Dúghafa
   • Deacracht le codladh
   • Fóibí
   • Guagacht giúmair
   • Neamhoird itheacháin
   • Mí-úsáid alcóil
   • Foirfeachtachas
   • Imní
   • Féinghortú
   • Smaointe féinmharaithe
 • Andúileacht

Tá comhairleoireacht ann chun cabhrú leat …

 • Tuiscint a fháil ort féin
 • Smaoineamh ar rudaí
 • Mothúcháin a admháil
 • Iad a oibriú amach
 • Na roghanna a mheas
 • Roghanna a dhéanamh

Bonn tuisceana agus imní nuair a bhíonn daoine ag smaoineamh ar chomhairleoireacht

 • D'fhéadfainn a bheith trína chéile
 • An gciallaíonn sé sin go bhfuilim ag teip sa saol?
 • Céard a cheapfadh mo chairde?
 • Nílim ag iarraidh go gcuirfí i gcuimhne dom chomh dona is a airím
 • Is féidir liom mo chuid fadhbanna a réiteach asam féin
 • D'fhéadfadh sé mé a dhéanamh níos measa
 • Tá náire orm faoi mo chuid fadhbanna
 • Má théim chuig comhairleoireacht, an ndéanfar gach rud a réiteach?
 • Ní féidir le duine ar bith a thuiscint cén chaoi a n-airím
 • Is dóigh go bhfuilim thar a bheith go dona
 • Nílim ag iarraidh labhairt le strainséir
 • Bheadh comhairleoireacht ag cur isteach ar mo chuid staidéir
 • Nuair a thosaíonn tú comhairleoireacht ní thagann deireadh leis riamh
 • B'fhéidir nach dtaitneodh an comhairleoir liom
 • Cuir i gcás nach mbeidh a fhios agam cad atá le rá?

Is imní iad seo a bhíonn ag daoine go minic sula dtéann siad ag comhairleoireacht.
Ná lig do na smaointe seo tú a stopadh ó theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís.

Cad a tharlaíonn sa chéad seisiún?

Maireann seisiún comhairleoireachta ar feadh 50 nóiméad. Pléifidh an comhairleoir minicíocht na seisiún leat (uair sa tseachtain nó uair sa choicís go hiondúil) agus an t-am. Féadfaidh do chomhairleoir líon seasta seisiún a thairiscint (sé cinn de ghnáth) nó níos mó seisiúin leanúnacha.

Eolas a bhailiú a bhíonn i gceist leis an gcéad seisiún. Déantar iarracht tuiscint níos fearr a fháil ar dheacrachtaí freisin.
Feiceann daoine, in amanna, gurb é seo an méid a theastaíonn mar gheall go gcuidíonn an próiseas leat

 • Smaoineamh níos soiléire
 • Smaoineamh ar bhealaí níos fearr le rudaí a bhainistiú
 • Cuimhneamh go bhfuil acmhainní agat féin, agus timpeall ort, chun cabhrú leat déileáil leis na rudaí a bhreathnaigh an-deacair le bainistiú i d'aonar.