Coinní

Bíonn coinní ar fáil duine le duine (ar an láthair) chomh maith le coinní ar líne.

Seol rphost chuig counselling@universityofgalway.ie nó cuir glao ar 091-492484 i rith uaireanta oifige.

Má tá an tseirbhís seo uait ní mór duit seoladh ríomhphoist Ollscoil na Gaillimhe a úsáid.

 

 

Conas teacht orainn

5 Bóthar na Drioglainne

Táimid lonnaithe in 5 Bóthar na Drioglainne. Nuair atá tú ag dul isteach sa choláiste ó Bhóthar an Chaisleáin Nua (tá an bealach isteach ar Bhóthar an Drioglainne díreach in aice le banc an AIB), táimid ar thaobh na láimhe deise i dteach dhá stór.

Fáiltiú

Líne dhíreach: 091 492484
Folíne: 2484
Rphost: counselling@universityofgalway.ie